Nie dokonałeś jeszcze zakupu w sklepie internetowym Toys4Boys?

Zaznacz odpowiednie pole w formularzu i walcz o bon na 100 zł do wydania w sklepie internetowym.

Dokonałem zakupu w Toys4Boys

Nie dokonałem zakupu

Informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu promocyjnego „Sprezentuj sobie nagrodę" (dalej „Promocja”) Kompranet Sebastian Mróz S p. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. Jana z Kolna 1/S6
b) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: marketing@toys4boys.pl lub na adres
c) Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników, oraz przeprowadzenia kampanii marketingowych na potrzeby promocji sklepu Toys4Boys należącego do ”) Kompranet Sebastian Mróz S p. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. Jana z Kolna 1/S6.
d) Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji.
e) Dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez czas trwania Promocji, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Promocji, a w przypadku gdy uczestnik Promocji jest osobą nagrodzoną, dane osobowe tego uczestnika będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej.
f) Dane osobowe uczestników Promocji będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Promocji, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Promocji, podmiotom realizującym wykonanie nagrody.
g) Dane osobowe uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Promocji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
h) Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Promocji ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacja:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników konkursu promocyjnego „Sprezentuj sobie nagrodę" (dalej „Promocja”) Kompranet Sebastian Mróz S p. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. Jana z Kolna 1/S6
b) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: marketing@toys4boys.pl lub na adres
c) Dane osobowe uczestników Promocji będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzcy, odbioru nagrody, a także w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji uczestników, oraz przeprowadzenia kampanii marketingowych na potrzeby promocji sklepu Toys4Boys należącego do ”) Kompranet Sebastian Mróz S p. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. Jana z Kolna 1/S6.
d) Podanie danych osobowych przez uczestnika Promocji jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji.
e) Dane osobowe uczestników Promocji będą przechowywane przez czas trwania Promocji, jak również w okresie przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących powstać z tytułu uczestnictwa w Promocji, a w przypadku gdy uczestnik Promocji jest osobą nagrodzoną, dane osobowe tego uczestnika będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji podatkowej.
f) Dane osobowe uczestników Promocji będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: Organizatorowi Promocji, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników Promocji, podmiotom realizującym wykonanie nagrody.
g) Dane osobowe uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe uczestników Promocji nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
h) Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania przeniesienia danych. Uczestnik Promocji ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Organizatorem Konkursu jest Kompranet Sebastian Mróz S p. j. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (83-000), przy ul. Jana z Kolna 1/S6